Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä

Mål

Inga mål för lärande har definierats för läroämnet.

Innehåll

Inget innehåll har definierats för läroämnet.

eGrunder