Läroplanen Läroplan för den grundläggande utbildningen i Vasa stad är i bruk i kommunen Vasa och ändrades senast 08.04.2024.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Vikinga skola, Borgaregatans skola, Gerby skola, Sundom skola och Haga skola.
eGrunder