Läroplanen Läroplan för den grundläggande undervisningen i Raseborg är i bruk i kommunen Raseborg och ändrades senast 30.05.2024.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Bromarv skola, Västerby skola, Ekparkens skola, Seminarieskolan, Svartå skola, Kirkonkylän koulu, Billnäs skola, Pojo kyrkoby skola, Snappertuna skola, Hakarinteen koulu, Kiilan koulu, Österby skola, Mustion koulu, Karis svenska högstadium, Ekenäs högstadieskola, Fiskarin koulu, Höjdens skola, Karjaan yhteiskoulu och Katarinaskolan.
eGrunder