Läroplanen Närpes stad, läroplan för den grundläggande utbildningen är i bruk i kommunen Närpes och ändrades senast 19.06.2024.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Pjelax skola, Yttermark skola, Övermark skola, Närpes högstadieskola, Pörtom skola, Stenbackens skola, Mosebacke skola och Västra Närpes skola.
eGrunder