Läroplanen Närpes stad, läroplan för den grundläggande utbildningen är i bruk i kommunen Närpes och ändrades senast 20.10.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Pjelax skola, Yttermark skola, Övermark skola, Närpes högstadieskola, Pörtom skola, Stenbackens skola, Mosebacke skola och Västra Närpes skola.
eGrunder