Läroplanen Lojo stads läroplan för den grundläggande utbildningen 2014 är i bruk i kommunen Lojo och ändrades senast 11.03.2024.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Virkby skola, Solbrinkens skola och Källhagens skola.
eGrunder