Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Kriterier för bedömning av elevens uppförande

Bedömning av uppförandet (åk 7-9)

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

Åk 1-6 har lärandesamtal varje läsår med elev och vårdnadshavare, under läsåret även kontinuerlig kontakt med hemmen gällande bedömningen enligt behov. 

Åk 7-8 har årligen utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, åk 9 enligt behov.

Vitsorden för prov publiceras på Wilma åk 4-9.

Bedömningen baserar sig på läroplanen och vårdnadshavarna kan bekanta sig med de enskilda läroämnens mål för bedömning och vid behov vara i kontakt med enskild ämneslärare/klasslärare.

Vi följer de allmänna principerna för uppflyttning och kvarstanning, kapitlet studiegång enligt årskurs.

Verbalt omdöme ges i årskurserna 1-2, bedömning ges endast som ett läsårsbetyg. Siffervitsord ges i åk 3-9.

Bedömningen i Larsmo sker enligt följande:
• Åk 1 ht Utvecklingssamtal  med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering
• Åk 1 vt Läsårsbetyg med verbala omdömen
• Åk 2 ht Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering
• Åk 2 vt Läsårsbetyg med verbala omdömen samt handledande respons
• Åk 3 ht Mellanbetyg med sifferbedömning
• Åk 3 vt Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering samt läsårsbetyg med sifferbedömning
• Åk 4 ht Mellanbetyg med sifferbedömning
• Åk 4 vt Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering samt läsårsbetyg med sifferbedömning
• Åk 5 ht Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering samt mellanbetyg med sifferbedömning
• Åk 5 vt Läsårsbetyg med sifferbedömning
• Åk 6 ht Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering
samt mellanbetyg med sifferbedömning.
• Åk 6 vt Läsårsbetyg med sifferbedömning samt handledande respons
• Åk 7-8 Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare baserat på elevens självvärdering,
kontinuerlig handledande respons, två mellanbetyg och läsårsbetyg med sifferbedömning
• Åk 9 Handledande respons,två mellanbetyg och slutbetyg med sifferbedömning

Ställning till möjlighet att avlägga särskild examen och tidpunkten för avläggande av examen tas i enskilda fall enligt läroplanens föreskrifter.

eGrunder