Läroplanen Läroplan för den grundläggande utbildningen i Larsmo kommun 3-23 är i bruk i kommunen Larsmo och ändrades senast 31.03.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Risö skola, Holm skola, Näs skola, Bosund skola och Cronhjelmskolan.
eGrunder