Läroplanen Karleby stads läroplan för den grundläggande utbildningen är i bruk i kommunen Karleby och ändrades senast 21.04.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Chydenius skola, Villa skola, Såka skola, Donnerska skolan och Öja skola.
eGrunder