Läroplanen Läroplanen för Kott­by lågs­ta­dies­ko­la är i bruk i kommunen Helsingfors och ändrades senast 27.02.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalten Kottby lågstadieskola.
eGrunder