Opetussuunnitelma Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä kunnassa Pietarsaari ja sitä on muokattu viimeksi 18.07.2023.

Opetussuunnitelma on käytössä oppilaitoksissa Itälän koulu, Etelänummen koulu, Länsinummen koulu ja Kielikylpykoulu.
ePerusteet