Läroplanen Läroplan för den grundläggande utbildningen Pargas (rev. 2020, Bedömning) är i bruk i kommunen Pargas och ändrades senast 06.03.2023.

eGrunder