Läroplanen Malax-Korsnäs läroplan för den grundläggande utbildningen 1.8.2016 är i bruk i kommunerna Malax och Korsnäs; och ändrades senast 30.05.2023.

eGrunder