Läroplanen Kapellby skolas läroplan 2016 är i bruk i kommunen Lappträsk och ändrades senast 08.03.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalten Kapellby skola.
eGrunder