Läroplanen Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kronoby kommun (reviderad 2021) är i bruk i kommunen Kronoby och ändrades senast 13.04.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Terjärv skola, Ådalens skola, Centralskolan skola och Nedervetil skola.
eGrunder