Läroplanen D1 TEST Mattlidens skolas läroplan för den grundläggande utbildningen är i bruk i kommunen Esbo och ändrades senast 08.01.2024.

Läroplanen är i bruk i läroanstalten Mattlidens skola.
eGrunder