Läroplanen Borgå stads läroplan för den grundläggande utbildningen 1.8.2016 är i bruk i kommunen Borgå och ändrades senast 17.05.2018.

eGrunder