Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

6.9 Arvioinnista tiedottamisen muodot Vantaan kansainvälisessä koulussa

Mitä asioita huoltajille tiedotetaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista? What ways do we use to inform guardians on learning and assessment matters?

 • Tests, big projects, essays, and deadlines for them are posted in Wilma.

 • General understanding of expectations for each subject, how to achieve the goals and

grades each student sets for themself.

 • Assessment discussions, report cards and verbal assessment

 • 4s and 5s “warnings” and significant (2 or more) grade drops with enough time to enact

change.

 • Individual feedback for each subject prepared in advance for the PT discussions (grades 6-9)

Miten oppilaille ja huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä? How are students and guardians provided with information regarding behaviour, work and study progress?

 • Wilma (main source of info) and Google Classroom (more specific instructions, comments,

feedback, mainly to students)

 • JH work log - a weekly view of each lesson’s content and homework, visible to students and

guardians.

Milloin? Tiedottamisen ajankohdat. When are these practices enforced?

 • General overview of assessment at the beginning of each term.

 • Assessment discussions once a year.

 • Report cards end of fall and spring semesters.

 • 4s and 5s/grade drop warning start of November and April.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet