Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Hämeenkylän koulussa

Hämeenkylän koulussa lukukausien alussa tiedotetaan oppilaita ja huoltajia yhteisellä opetusryhmäkohtaisella viestillä, jossa käydään läpi jokaisen oppiaineen arvioinnin perusteet ja niihin vaikuttavat monipuoliset osaamisen näytöt. Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan arvioinnista vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa, oppimisen tuen tapaamisissa, Wilman kautta sekä väli- ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman ainekohtaiset tavoitteet tiedotetaan huoltajille vuosittain.

Hämeenkylän koulussa oppilaille ja huoltajille annetaan säännöllisesti tietoa opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä Wilman tai muiden koulun käyttämien alustojen kautta, arviointikeskusteluissa, väliarvioinnissa sekä lukuvuosiarvioinnissa. Jos opettajalle nousee huoli oppilaan opintojen etenemisestä, hän on yhteydessä tarvittaessa erityisopetukseen, luokanopettajaan/-valvojaan sekä kotiin.

Opettaja antaa lukuvuoden aikana kannustavaa ja ohjaavaa formatiivista arviointia, josta osa vaikuttaa summatiiviseen arviointiin. Palautetta annetaan oppimisen aikana suoraan oppilaalle ja ajoittain Wilman kautta huoltajille tiedoksi.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet