Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Kytöpuiston koulussa

Elo-syyskuussa tiedotetaan vuosiluokan tavoitteet. Lokakuussa annetaan Wilman kautta välipalautetta oppimisen edistymisestä. Loka-helmikuussa pidettävissä arviointikeskusteluissa tarkastellaan oppimisen edistymistä ja sovitaan osatavoitteita.

Wilmassa jatkuvana palautteena kuvataan tuntimerkintöihin työskentelyn sujumista. Suoritusten arviointi merkitään Wilmaan tuntimerkintöihin tai koemerkintöihin.

Mikäli lukuvuosiarvioinnista on mahdollisesti tulossa hylätty, tiedotetaan koteja tilanteesta viimeistään maaliskuussa ja sovitaan yhteisistä toimenpiteistä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet