Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Aurinkokiven koulussa

Sekä oppilaille että huoltajille kerrotaan kunkin jakson oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Heille tiedotetaan myös, millä tavoin tavoitteita jakson aikana harjoitellaan ja miten ja milloin osaamista arvioidaan.

Opettajat antavat oppilaille palautetta edistymisestä ja osaamisen tasosta oppitunneilla. Lisäksi opettajat merkitsevät tarvittaessa merkintöjä osaamisesta, oppimisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä käytössä olevaan sähköiseen tai johonkin muuhun erikseen sovittuun järjestelmään.

Arviointikeskustelussa keskustellaan yleisellä tasolla oppilaan opinnoista, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi kirjallista todistusta, väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen.

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan arvioinnista uuden jakson alkaessa. Lukuvuoden alussa kerrotaan arviointikeskustelun, väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin ajankohdat.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet