Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Rekolanmäen koulussa

Tiedotamme huoltajia ja oppilaita arviointiaikataulusta koulun toimintasuunnitelmassa. Avaamme formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin muodot arviointikirjeessä. Annamme jatkuvaa palautetta oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä oppilaille ja huoltajille. Oppilaat saavat myös suullista palautetta työskentelystään koulupäivien aikana. Tiedotamme arvioinnista syyskuun loppuun mennessä huoltajia ja oppilaita arviointikirjeellä, joka julkaistaan pysyvänä tiedotteena.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet