Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Sotungin koulussa

Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin käytänteistä ja perusteista vanhempainilloissa syyslukukauden aikana. Lisäksi niistä voidaan keskustella arviointikeskusteluissa.

Työskentelyn arviointi on jatkuvaa, ja siitä annetaan oppilaille tietoa suullisesti. Koepäivät, -alueet ja -arvosanat merkitään Wilmaan tai muuhun vastaavaan verkkopalveluun. Huoltajille annetaan tietoa opintojen etenemisestä ja työskentelystä Wilman tai muun vastaavan verkkopalvelun välityksellä. Jos oppilas on vaarassa saada todistukseen hylätyn arvosanan, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan.

Jokainen opettaja kertoo oppilaille oppimisen ja osaamisen arvioinnista sekä opiskelujen alkaessa että niiden aikana. Arvioinnista tiedotetaan myös luokanvalvojan tunneilla.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet