Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Ylästön koulussa

Oppilaat ja huoltajat saavat oppilaan osaamisen tasoa kuvaavaa (summatiivinen arviointi) arviointipalautetta kolme kertaa vuodessa

  • arviointikeskustelussa syyslukukaudella

  • välitodistuksessa joulukuussa ja

  • lukuvuosi/päättötodistuksessa lukuvuoden päättyessä.

Oppimista tukevaa arviointipalautetta (formatiivinen arviointi) annetaan oppilaalle itselleen ja ajoittain myös huoltajalle tarpeen ja tavoitteiden ohjaamana.

Yllä mainitusta arvioinnin rakenteesta tiedotetaan oppilaille lukuvuoden alussa oppitunneilla ja huoltajille lukuvuoden ensimmäisessä vanhempainillassa.

Opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin kriteereistä tiedotetaan seuraavasti:

  • Luokilla 1. - 6. luokanopettajat lähettävät oppiaineiden tavoitteita koskevan arviointikirjeen sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella ennen todistuspalautetta.

  • Luokilla 7. - 9. aineenopettajat lähettävät opettamansa oppiaineen tavoitteita ja arvioinnin kriteereitä koskevan arviointikirjeen sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella ennen todistuspalautetta.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet