Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6 Arvioinnista tiedottamisen muodot Veromäen koulussa

Oppilaiden huoltajat saavat tietoa arvioinnin yleisistä perusteista koulun opetussuunnitelmasta. Koulu varmistaa, että huoltajat tietävät, mistä opetussuunnitelmaan pääsee tutustumaan. Keskeistä on Wilman kautta tapahtuva säännöllinen yhteydenpito opettajan ja huoltajan välillä oppilaan oppimiseen liittyvissä asioissa.

Tiedottaminen huoltajille ja oppilaille tehdään kunkin luokkatason sopimalla tavalla lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa ja tiedotteiden avulla kerrotaan kunkin luokkatason arvioinnin toteuttamistavoista sekä arviointikriteereistä eri oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Myös formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin periaatteet ja toteuttamistavat tiedotetaan huoltajille. Oppilaan ikäkauden mukainen säännöllinen itsearviointi ja vertaisarviointi sekä niiden toteuttaminen sovitaan luokkatasotiimeissä Veromäen oppimiskulttuurin mukaisesti ja niistä tiedotetaan huoltajia. Nämä arvioinnin kriteerit ja toteuttamistavat käydään myös oppilaiden kanssa yhdessä läpi koulussa kunkin kurssin tai jakson yhteydessä.

Arvioinnissa käytetään myös sähköisiä arviointityökaluja (Qridi, Google Classroom), jonka avulla myös huoltajat pääsevät seuraamaan edistymistä ja oppilaan itsearviointia ja johon oppilaan arviointitieto kertyy lukuvuoden aikana.

Kerran lukuvuodessa pidettävien arviointikeskustelujen ajankohdat ovat Veromäen koulussa seuraavat:

1.lk syyskuu-marraskuu

2.lk tammikuu-maaliskuu

3.-6.lk syyskuu-marraskuu

7.-9.lk lokakuu-helmikuu

Väliarviointi annetaan oppilaille syyslukukauden lopuksi. Se on, samoin kuin kevätlukukauden päätteeksi annettava lukuvuositodistus, sanallista arviointia 1.-3. luokkien oppilaille ja numeerista 4.-9. luokkien oppilaille.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet