Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilas ja huoltaja saavat tietoa arvioinnin kohteista (oppiminen, osaaminen ja työskentelytaidot osana oppiaineen arviointia sekä käyttäytymisen arviointi), oppimisen tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä lukuvuoden aluksi. Tarkemmat arvioinnin tiedottamisen tavat ja lukuvuosittainen aikataulu on kuvattu koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi Tesoman koulussa  

Jokaiseen arvosanaan liittyy neljä kohtaa: säännöt, käytöstavat, muut ihmiset ja fyysinen toimintaympäristö. 

Arvosanan 10 oppilas 

 • noudattaa esimerkillisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä 

 • edistää omalla toiminnallaan asiallista ja tilannetietoista käytöstä 

 • kunnioittaa kaikkien yksilöllisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä 

 • huolehtii opinnoistaan ja välineistään tunnollisesti, kantaa osaltaan vastuuta yhteisistä tiloista ja ympäristöstä 

Arvosanan 9 oppilas  

 • noudattaa yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä 

 • pyrkii edistämään omalla toiminnallaan asiallista ja tilannetietoista käytöstä 

 • ottaa oma-aloitteisesti muut huomioon, pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä 

 • huolehtii opinnoistaan, välineistään, yhteisistä tiloista ja ympäristöstä tunnollisesti sekä arvostaa niitä 

Arvosanan 8 oppilas 

 • noudattaa pääsääntöisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä 

 • käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti, osaa muuttaa käytöstään ohjattaessa 

 • ottaa muut huomioon, vuorovaikutus myönteistä 

 • huolehtii opinnoistaan ja välineistään sekä yhteisistä tiloista ja ympäristöstä 

Arvosanan 7 oppilas 

 • noudattaa vaihtelevasti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä, mutta ymmärtää tekevänsä väärin 

 • tarvitsee toisinaan ohjeistusta käyttäytyäkseen asiallisesti ja tilannetietoisesti, osaa muuttaa käytöstään ohjattaessa 

 • joskus vaikeuksia ottaa muut huomioon, vaikka vuorovaikutus myös ajoittain myönteistä 

 • huolehtii vaihtelevasti omista opinnoistaan ja välineistään sekä yhteisistä tiloista ja ympäristöstä 

Arvosanan 6 oppilas 

 • suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin toimintatapoihin ja sääntöihin, saattaa toimia vilpillisesti 

 • toistuvaa epäasiallista käytöstä, vaikeuksia huomioida tilannetta, alentaa toiminnallaan muiden mahdollisuuksia oppia 

 • vaikeuksia ottaa muut huomioon ja toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa  

 • ei osaa huolehtia omista opinnoistaan ja välineistään, suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin ja ympäristöön, saattaa turmella niitä 

Arvosanan 5 oppilas 

 • suhtautuu välinpitämättömästi toimintatapoihin ja sääntöihin ja on suuria vaikeuksia noudattaa niitä, toimii vilpillisesti 

 • jatkuvaa epäasiallista käytöstä, haasteita huomioida tilannetta, alentaa selkeästi toiminnallaan muiden mahdollisuuksia oppia 

 • suuria vaikeuksia ottaa muut huomioon, loukkaavaa käytöstä 

 • ei osaa huolehtia omista opinnoistaan ja välineistään, turmelee yhteisiä tiloja ja ympäristöä 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet