Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kaarilan koulun tarkennukset eri arvosanoille

10 Oppilas käyttäytyy erityisen myönteisesti ja kannustavasti muita henkilöitä kohtaan. Hänelle on voitu uskoa koulun toimintaan liittyviä luottamustehtäviä.

9 Hyvän osaamisen kohdan kriteerit täyttyvät aina.

8 Hyvän osaamisen kriteerit toteutuvat pääosin.

7 Hyvän osaamisen kriteerit toteutuvat osittain. Oppilas kykenee ottamaan ohjeita ja neuvoja vastaan, mutta hänen käyttäytymisensä vaatii usein aikuisen ohjausta.

6 Oppilas toimii pääosin kohtalaisen osaamisen kuvauksen mukaan.

5 Oppilaan käyttäytymisessä on lähes päivittäisiä vaikeuksia. Hän vaatii usein aikuisen läsnäoloa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja hänellä on pulmia lukuisilla eri käyttäytymisen osa-alueilla. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet