Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI ETELÄ-HERVANNAN KOULUSSA

Vuosiluokilla 1-9 käyttäytymistä ja työskentelyä arvioidaan arviointikeskusteluissa, itsearvioinneissa ja todistuksissa.

Arvioinnin tueksi:

Arvosana

Asenne

Yhteistyö

Vastuuntunto

10 Esimerkillisen kiitettävä käyttäytyminen

– esimerkillisen myönteinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen

– kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– halukas ja innokas toimimaan yhteiseksi hyväksi

– auttaa muita

– sosiaalisesti taitava

– noudattaa sääntöjä

– on täsmällinen

– tuntee vastuuta omasta työyhteisöstään ja toimii sen hyväksi

9

Kiitettävä käyttäytyminen

– erittäin myönteinen ja oma-aloitteinen

– kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– toimii mielellään yhteiseksi hyväksi

– auttaa muita

– noudattaa sääntöjä

– on useimmiten täsmällinen

– tuntee vastuuta omasta työyhteisöstään

8

Hyvä käyttäytyminen

– useimmiten myönteinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen

– kykenee pääsääntöisesti itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– pyrkii toimimaan yhteiseksi hyväksi

– haluaa auttaa muita

– jokseenkin täsmällinen

– opettelee tuntemaan vastuuta työyhteisöstään

7

Tyydyttävä käyttäytyminen

– myönteisyydessä. aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuudessa kehittämisen varaa

– itsenäinen työskentely ja yhteistyö muiden kanssa sujuvat vaihtelevasti

– yhteiseksi hyväksi toimiminen vaatii harjoittelua

– muiden auttaminen onnistuu ajoittain

– toisinaan välinpitämätön säännöistä ja omasta työyhteisöstään

– luvattomia poissaoloja

– myöhästelyjä

6

Useimmiten tyydyttävä käyttäytyminen

– välinpitämättömyys ja kielteisyys vaikeuttavat omaa ja toisten työskentelyä

– työyhteisössä toimimisessa hankaluuksia

– piittaamattomuus säännöistä ja työyhteisöstä

– paljon luvattomia poissa-oloja ja myöhästelyjä

5

Välttävä käyttäytyminen

– kielteisyys haittaa säännöllistä koulunkäyntiä

– vaikeuksia sopeutua työyhteisöön

– täysin piittaamaton tehtävistä, säännöistä, täsmällisyydestä ja työyhteisöstä

– suuria vaikeuksia koulunkäynnissä

4

Heikko käyttäytyminen

– koulukielteinen

– työyhteisöön sopeutumaton

– käytökseltään uhkaileva

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet