Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettaja tiedottaa lukukauden alussa opiskelun tavoitteista ja arvioinnin yleisistä periaatteista huoltajille lähetettävällä tiedotteella. Huoltajat osallistuvat oppimisen ja kasvun tavoitteiden asettamiseen yhteistyössä opettajan kanssa. Oppimiskeskustelussa huoltajat, oppilas ja opettaja keskustelevat oppilaan opintojen edistymisestä ja opettaja antaa arviointipalautetta oppilaan oppimisesta.

Oppimisen ja kasvun tavoitteet asetetaan syyslomaan mennessä. Oppimiskeskustelu toteutetaan kerran lukuvuodessa marraskuun ja helmikuun välisenä aikana. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet