Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan huoltajien, oppilaan ja opettajan yhteisessä oppimiskeskustelussa syyslukukauden lopussa. Oppimiskeskustelun ajankohta kirjataan lukuvuosittain toimintasuunnitelmaan ja tiedotetaan lukuvuoden alussa huoltajille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Lukuvuoden alussa käyttäytymisen arvioinnin perusteet ja koulun järjestyssäännöt tiedotetaan koteihin ja käsitellään luokissa luokanopettajan johdolla.

Käyttäytymisen tavoitteet:

Oppilas

· noudattaa hyviä käytöstapoja

· antaa työrauhan

· arvostaa omaa ja toisten työtä

· osaa kuunnella muita ja odottaa vuoroaan

· osaa tulla toimeen toisten kanssa

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppimiskeskustelu käydään syyslukukauden lopussa. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden alussa käyttäytymisen arvioinnin perusteet ja koulun järjestyssäännöt tiedotetaan koteihin.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet