Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Huoltajille kerrotaan opiskelun tavoitteista ja arvioinnin periaatteista lukuvuoden alun vanhempainillassa. Tapanilan ala-asteen koulussa oppilasta koskevat oppimiskeskustelut käydään syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Tapanilan ala-asteen koulun käyttäytymisen arviointi perustuu koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytymisen tavoitteet ovat:

Oppilas kohtelee toisia arvostavasti ja kunnioittavasti.

Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita.

Oppilas osaa käyttäytyä tilanteen mukaisella tavalla.

Oppilas huolehtii omasta ja yhteisestä ympäristöstä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilaat asettavat oppimiselle ja käyttäytymiselle omat tavoitteet lukuvuoden alussa elokuun aikana. Oppilas kirjaa tavoitteet, joihin palataan oppimiskeskustelussa. Vanhemmille kerrotaan tavoitteiden asettelusta ja kirjaamisen muodosta syksyn vanhempainillassa.

 Oppilasta koskevat oppimiskeskustelut käydään syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. Oppimiskeskustelun yhteydessä annetaan väliarviointipalautetta.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet