Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa järjestetään luokkakohtainen vanhempaintilaisuus, jossa keskustellaan opiskelun yleisistä tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista ja käytänteistä. Huoltajat kutsutaan oppimiskeskusteluun vähintään kerran lukuvuodessa. Oppimiskeskustelut pidetään viikkoon 8 mennessä. Oppimiskeskusteluissa käytetään koulun yhteisesti sovittuja keskustelurunkoja.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet arvosanalle kahdeksan (8)

Oppilas noudattaa hyviä tapoja:

Noudatan yleensä hyviä tapoja erilaisissa tilanteissa (esimerkiksi tervehtiminen, kiittäminen, ruokailutavat ja arvostava vuorovaikutus).

Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita:

Noudatan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Saatan tarvita siinä joskus ohjausta. Osaan tarvittaessa korjata toimintaani. Tulen yleensä kouluun ja oppitunneille ajoissa. Minulla ei ole luvattomia poissaoloja.

Oppilas kohtelee muita ihmisiä arvostavasti:

Otan toiset huomioon. Olen yhteistyökykyinen. Annan yleensä työrauhan muille. Arvostan omaa ja muiden työtä.

Oppilas ottaa ympäristön huomioon:

Huolehdin opiskeluympäristöstäni. En tahallisesti roskaa tai vahingoita koulun tai muiden omaisuutta.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti:

Asennoidun myönteisesti koulutyöhön. Käyttäydyn asiallisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla (esimerkiksi oppitunneilla, välitunneilla, juhlissa, retkillä, ruokailussa, välipalalla ja siirtymätilanteissa).

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokkien 2 - 9 oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. Ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan ja huoltajan kanssa käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelut pidetään viikkoon 8 mennessä. Arviointikeskustelussa käytetään koulun yhteisesti sovittua keskustelurunkoa. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet