Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa huoltajia tiedotetaan opiskelun tavoitteista ja arvioinnin periaatteista vanhempainillassa ja/tai Wilman välityksellä. Luokanopettaja tai –ohjaaja kutsuu oppilaan ja huoltajat oppimiskeskusteluun kerran lukuvuoden aikana. Lisäksi huoltajat saavat lukuvuoden aikana tietoa oppilaan oppimisesta ja edistymisestä mm. Wilman välityksellä. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet Puistolan peruskoulussa:

Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja kunnioittavasti muita kohtaan.

Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja pitää ympäristön siistinä.

Oppilas huolehtii opiskeluvälineistään.

Oppilas rakentaa toiminnallaan myönteistä ilmapiiriä.

Oppilas noudattaa oma-aloitteisesti koulussa annettuja sääntöjä ja ohjeita

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Puistolan peruskoulussa annetaan lukuvuositodistus luokilla 1-9 ja lisäksi välitodistus luokilla 7-9. Luokilla 1-3 lukuvuositodistus on sanallinen ja luokilla 4-9 numeerinen. Luokilla 7-9 annetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi tai tammikuussa. Oppilaan kanssa käydään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltaja kutsutaan mukaan. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet