Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pihlajiston ala-asteen koulun lukuvuoden alun vanhempainillassa määritellään oppimisen ja arvioinnin yleiset tavoitteet vuosiluokkatasolla. Huoltajia tiedotetaan oppilaan lukuvuoden alussa valitsemasta laaja-alaisesta tavoitteesta.

Oppilasta opettavat opettajat antavat kirjallista palautetta oppilaan oppimisesta luokanopettajille. Luokanopettajat välittävät tiedon oppilaan edistymisestä huoltajille loka- marraskuun oppimiskeskustelussa, jossa käydään läpi oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen.

Maaliskuussa opettaja käy oppilaan kanssa henkilökohtaisen keskustelun oppimisen tavoitteiden toteutumisesta. Huoltajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Lisäksi huoltajat saavat jatkuvaa palautetta oppilaan osaamisesta sekä opinnoissa etenemisestä Wilman välityksellä.

Lukuvuositodistus jaetaan oppilaalle viikolla 22.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pihlajiston ala-asteen koulun käyttäytymisen tavoitteet ovat seuraavat:

Oppilas kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta.

Oppilas kohtelee kaikkia arvostavasti.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti.

Oppilas tuo kouluun vain tarvittavat tavarat ja välineet sekä vastaa itse omista tavaroistaan.

Oppilas huolehtii koulun ympäristöstä ja noudattaa koulun fyysisiä rajoja.

Oppilas ottaa vastuuta annetuista tehtävistä ja aikatauluista.

Käyttäytymisen tavoitteet esitellään huoltajille lukuvuoden alussa vanhempainillassa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Pihlajiston ala-asteen koulussa ei ole käytössä välitodistusta. Riittävä tiedottaminen oppilaan edistymisestä lukuvuoden aikana tehdään säännöllisen palautteen avulla.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet