Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös. Heille laaditaan lukuvuosittain HOJKS yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja verkoston kanssa. HOJKSissa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään lukuvuoden päättyessä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Naulakallion koulun käyttäytymisen tavoitteet:

Noudatan aikuisen ohjeita.

Kunnioitan itseäni ja muita.

Vältän haitallista toimintaa.

Teen parhaani. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös. HOJKSia tarkennetaan ja seurataan tehostetusti, jos oppilaalla vaara saada hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa. 

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Seuraava alle kahden vuosiviikkotunnin valinnainen oppiaine voi korottaa yhteisen aineen päättöarvosanaa: kuvataide. 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Naulakallion koulussa pidetään lukuvuoden aikana vähintään kaksi HOJKS-keskustelua. Ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tavoitteet, joita arvioidaan toisessa keskustelussa. Tarvittaessa HOJKSia voidaan tarkistaa useamman kerran lukuvuoden aikana. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet