Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oulunkylän ala-asteen koulussa huoltajia tiedotetaan koulun yleisistä arviointikäytänteistä tiedotteessa lukuvuoden alussa. Tarkempaa vuosiluokkakohtaista tietoa arvioinnista annetaan vanhempainilloissa. Kerran lukuvuodessa käydään oppilaan, huoltajien ja opettajan välinen oppimiskeskustelu.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oulunkylän ala-asteen koulun käyttäytymisen tavoitteet:

· Oppilas kohtelee toisia ystävällisesti.

· Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla.

· Oppilas noudattaa sovittuja sääntöjä ja annettuja ohjeita.

· Oppilas edistää toiminnallaan hyvää ilmapiiriä.

· Oppilas pitää hyvää huolta yhteisistä tavaroista ja tiloista

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oulunkylän ala-asteen koulussa oppilaat saavat kirjallisen väliarvioinnin helmikuussa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet