Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Koulussamme järjestetään lukuvuoden alkaessa elo-syyskuun aikana luokittain vanhempainilta, jossa huoltajille kerrotaan lukuvuoden opiskelun keskeiset tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ja käytänteet. Lisäksi tiedotetaan ko. asiat kirjallisesti. Vanhempainillassa sovitaan myös muut luokkakohtaiset tiedottamisen käytänteet.

Loka-marraskuussa huoltajat kutsutaan oppimiskeskusteluun (ns. tavoite- ja arviointikeskustelu), johon osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja. Keskustelussa kirjataan loppulukuvuoden keskeiset tavoitteet yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimiskeskustelulomakkeeseen sekä arvioidaan jo syyslukukautta. Huhti-toukokuussa oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä keskustellen, miten tavoitteet on saavutettu lukuvuoden aikana ja kirjaavat arvioinnin oppimiskeskustelulomakkeeseen, mikä lähetetään huoltajalle kommentoitavaksi.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Malminkartanon ala-asteen koulussa käyttäytymisen kokonaistavoitteena on oppilaan asiallinen ja tilannetietoinen käytös kaikissa tilanteissa, mitkä koostuvat seuraavista osa-alueista.

TOISTEN HUOMIOIMINEN

Muiden ihmisten arvostava kohtelu

Oppilas on kaikkia kohtaan ystävällinen, kohtelias ja avulias sekä arvostava.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Ympäristön huomioon ottaminen

Oppilas edistää omatoimisesti ja muita kannustaen turvallista, rauhallista ja viihtyisää oppimisympäristöä.

TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Hyvien tapojen noudattaminen

Oppilas noudattaa aktiivisesti hyviä käytöstapoja.

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Oppilas noudattaa aktiivisesti koulun järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita kaikissa tilanteissa.

4.-6. LUOKKIEN KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT

Arvosana 10:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on kaikkia kohtaan myönteinen, kohtelias ja avulias sekä arvostava.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas edistää omatoimisesti ja muita kannustaen turvallista, rauhallista ja viihtyisää oppimisympäristöä.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa aktiivisesti hyviä käytöstapoja sekä koulun sääntöjä ja toimintaohjeita kaikissa tilanteissa.

Arvosana 9:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on lähes aina kaikkia kohtaan myönteinen, kohtelias ja avulias sekä arvostava.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas edistää omatoimisesti turvallista, rauhallista ja viihtyisää oppimisympäristöä.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa lähes aina hyviä käytöstapoja sekä koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Arvosana 8:

• Toisten huomioiminen: Oppilas on yleensä myönteinen ja kohtelias sekä arvostava.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas osallistuu turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoon.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja sekä koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Arvosana 7:

• Toisten huomioiminen: Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on vaihtelevaa ja saattaa välillä olla epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilas osallistuu vaihtelevasti turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoon.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja vaihtelevasti, eikä aina noudata koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Arvosana 6:

• Toisten huomioiminen: Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on usein epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilaan käyttäytyminen häiritsee turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoa.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas suhtautuu hyviin käytöstapoihin välinpitämättömästi, eikä useinkaan noudata koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Arvosana 5:

• Toisten huomioiminen: Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on toistuvasti kielteistä ja epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilaan käyttäytyminen häiritsee toistuvasti turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoa.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas suhtautuu hyviin käytöstapoihin piittaamattomasti, eikä noudata koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Arvosana 4:

• Toisten huomioiminen: Oppilaan suhtautuminen muita kohtaan on jatkuvasti kielteistä ja epäkunnioittavaa.

• Ympäristön huomioiminen: Oppilaan käyttäytyminen häiritsee jatkuvasti turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitoa.

• Toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Oppilas on täysin piittaamaton hyvistä käytöstavoista ja rikkoo päivittäin koulun sääntöjä ja toimintaohjeita.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Loka-marraskuussa huoltajat kutsutaan oppimiskeskusteluun (ns. tavoite- ja arviointikeskustelu), johon osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja. Keskustelussa kirjataan loppulukuvuoden keskeiset tavoitteet yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimiskeskustelulomakkeeseen sekä arvioidaan jo syyslukukautta. Huhti-toukokuussa oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä keskustellen, miten tavoitteet on saavutettu lukuvuoden aikana ja kirjaavat arvioinnin oppimiskeskustelulomakkeeseen, mikä lähetetään huoltajalle kommentoitavaksi.

Malminkartanon ala-asteen koulussa annetaan kevätlukukauden päätteeksi lukuvuositodistus. Lukuvuositodistuksen liitteeseen koulussamme kirjataan kohdat: Olet edistynyt (kolme edistymistä) ja Vahvuutesi (kaksi vahvuutta).

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet