Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lukuvuoden alussa oppilas asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen ryhmänohjaajan tunnilla.  

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnista tiedotetaan huoltajille koulun kotisivuilla, lukuvuosioppaassa, toimintasuunnitelmassa sekä syksyn vanhempainilloissa. Huoltajat kutsutaan oppilasta koskevaan oppimiskeskusteluun vähintään kerran lukuvuodessa. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Malmin peruskoulun käyttäytymisen tavoitteet:

1.Oppilas kohtelee toisia arvostavasti.

2. Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla hyviä tapoja noudattaen.

3. Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita.

4. Oppilas huolehtii kouluympäristöstään.  

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ne alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaiset aineet, jotka ovat jonkin yhteisen oppiaineen syventäviä opintoja, voivat vaikuttaa korottavasti yhteisen oppiaineen arvosanaan.  

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Huoltajat kutsutaan oppilasta koskevaan oppimiskeskusteluun vähintään kerran lukuvuodessa. Vuosiluokkien 7-9 oppilaat saavat välitodistuksen ensimmäisen jakson loputtua. Lukuvuositodistus ja päättötodistus annetaan lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet