Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opiskelun tavoitteet, sekä arvioinnin periaatteet ja käytänteet käydään läpi lukuvuoden vanhempainilloissa.

Oppilas ja huoltajat saavat monipuolisesti tietoa oppimisen edistymisestä. 1-3 luokkalaisille ei anneta kirjallista väliarviointia, vaan väliarviointina toimii oppimiskeskustelu. 4-6 luokkalaiset annetaan numeerinen väliarviointi syyslukukauden päätteeksi. Oppimiskeskustelut järjestetään kaikille oppilaille tammi- helmikuun aikana. Oppimiskeskustelussa käydään läpi oppilaan osaamista, edistymistä ja tavoitteita. Oppimiskeskusteluun osallistuu oppilas, huoltaja, luokanopettaja ja tarvittaessa muita opettajia ja oppilashuollon henkilökuntaa. Lukuvuoden lopussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Noudatat hyviä tapoja ja kohtelet muita arvostavasti.

Noudatat koulun sääntöjä ja ohjeita.

Huolehdit oppivälineistä- ja materiaaleista sekä oppimisympäristön viihtyvyydestä.

Suhtaudut koulutyöhön vastuullisesti.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

1. Oppilaiden itsearvioinnit lähetetään vanhemmille nähtäväksi vähintään kerran syys- ja kerran kevätlukukauden aikana. Sisältöä tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa.

2. Kirjallinen väliarviointi annetaan 4-6 luokilla syyslukukauden lopussa.

3. Oppimiskeskustelut kerran lukuvuoden aikana tammi- helmikuussa 1-6 luokilla (oppilas, huoltaja, opettaja)

4. Lukuvuositodistus ja käyttäytymisen arviointi erillisenä liitteenä annetaan lukuvuoden päätteeksi.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet