Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Koteihin lähetetään syyslukukauden alussa tiedote, jossa avataan eri oppiaineiden tavoitteita ja arviointia sekä arvioinnin yleisiä periaatteita. Huoltajat saavat muuta arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja edistymisestä mm. Wilman kautta. Lisäksi kaikille oppilaille pidetään vuosittain oppimiskeskustelu. Luokanohjaaja kutsuu oppimiskeskusteluun myös oppilaan huoltajan. Oppimiskeskustelussa käytetään koulun yhteistä pohjaa. Oppimiskeskustelun toteuttamistapa ja -aikataulu täsmennetään vuosittain toimintasuunnitelmassa. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

KIITETTÄVÄN KÄYTTÄYTYMISEN TAVOITTEET

Hyvät tavat koulussa  

Oppilas  

 • on kohtelias  

 • auttaa muita  

 • on rehellinen   

 • viestii toisia kunnioittavalla tavalla, kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa    

Sääntöjen ja ohjeiden mukaan toimiminen

Oppilas

 • sitoutuu sovittuihin toimintatapoihin   

 • noudattaa aikatauluja   

 • noudattaa koulun järjestyssääntöjä   

 • toimii annettujen ohjeiden mukaisesti   

 • ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta   

 • käy säännöllisesti koulua  

Muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

Oppilas

 • on ystävällinen  

 • hyväksyy erilaisuutta  

 • ei kiusaa, ei hyväksy kiusaamista ja tuo havaitsemansa kiusaamisen koulun aikuisten tietoon  

 • tukee toiminnallaan työrauhaa  

 • toimii ympäristöä kunnioittaen  

 • huolehtii kouluympäristön viihtyisyydestä  

Toimiminen erilaisissa tilanteissa

Oppilas

 • käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti päivittäin koulussa  

 • noudattaa hyviä ruokailutapoja  

 • hallitsee tilanteeseen sopivat käytöstavat yhteisissä tapahtumissa, retkillä ja koulun ulkopuolisessa toiminnassa  

 • osaa käsitellä saamaansa palautetta ja tarkastella omaa toimintaansa myös haastavissa tilanteissa 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaineen nimen perässä olevissa suluissa on mainittu, minkä yhteisen aineen päättöarvosanaa valinnaiskurssi voi korottaa.

8. LUOKKA​  

1 Ruokakulttuuria Itämereltä Välimerelle (kotitalous) ​  

2 Ruokatrendien uudet tuulet (kotitalous) ​  

3 Bändisoiton perusteet (musiikki)​  

4 Svengaava bändi (musiikki)​

5 Valokuvasta elokuvaan (kuvataide)​

6 Avoin ateljee 1 (kuvataide)​

7 Muoti ja vaatteet 1 (käsityö)​

8 Värit ja sisustus 1 (käsityö)​

9 Tekninen 1 (käsityö)​

10 Mopo- ja liikenneturvallisuuskurssi (käsityö)​

11 Tanssi?! (ei vaikuta)​

12 Omat jutut -koreografiatyöpaja (ei vaikuta) ​

13 Joukkuepelit (liikunta)​

14 Tutkiva luonnontiede (ei vaikuta) ​

15 Peliohjelmointi (ei vaikuta)​

16 Ilmaisun iloa 1 (ei vaikuta)​

17 Elämäntaidot 1 (ei vaikuta)

9. LUOKKA​

1 Ruokakulttuuria maailman ympäri (kotitalous) ​  

2 Kotitalous – arjesta juhlaan (kotitalous)​  

3 Päivän hittejä ja eilisen helmiä (musiikki)​

4 Keikkaa pukkaa (musiikki)​

5 Kolmiulotteinen työskentely (kuvataide)​

6 Piirustus ja maalaus (kuvataide)​

7 Avoin ateljee 2 (kuvataide)​

8 Värit ja sisustus 2 (käsityö)​

9 Muoti ja vaatteet 2 (käsityö)​

10 Tekninen työ 2 (käsityö)​

11 Tekninen työ 3 (käsityö)​

12 Mikä tyyli! (ei vaikuta)​

13 Oma prokkis –koreografiatyöpaja (ei vaikuta)​

14 Palloilu (liikunta)​

15 Body & mind (ei vaikuta)

16 Lakitieto (yhteiskuntaoppi)​

17 Syventävä matematiikka (ei vaikuta)​  

18 Mediatiimi (ei vaikuta)​  

19 Ilmaisun iloa 2 (ei vaikuta)​  

20 Englannin valinnaiskurssi "Syvennä, sovella, suullista!" (ei vaikuta)​  

21 Elämäntaidot 2 (ei vaikuta) 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

7.-luokkalaisille annetaan väliarviointi, joka julkaistaan wilmassa tammikuun loppuun mennessä. Väliarviointi annetaan numeroarviointina ja sanallisena hyväksytty-arviointina riippuen oppiaineesta. Yhden vuosiviikkotunnin oppiaineet fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, biologia, maantieto ja kuvataide kaikkien oppilaiden osalta sekä lisäksi musiikki designin ja tanssitaiteen linjojen oppilaille arvioidaan sanallisena hyväksytty-merkinnällä 7. lk väliarvioinnissa. Kaikki muut oppiaineet arvioidaan numeroarvioina.

Välitodistus annetaan 8.- ja 9.-luokkalaisille tammikuun loppuun mennessä numeroarviointina.

Väliarvioinnin ja välitodistuksen antopäivämäärä tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa. Huoltajia tiedotetaan arviointien julkaisemisesta wilmassa ja lukuvuositiedotteessa.

Lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden viimeisenä päivänä.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet