Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettajat käyttävät lukuvuoden aikana monipuolisesti kunkin oppiaineen tavoitteisiin perustuvia, oppilaan ikätason huomioivia arviointitapoja. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilasta kohti asetettuja tavoitteita.  

Huoltaja voi seurata opintojen edistymistä ja olla yhteydessä opettajaan liittyen opintojen edistymiseen wilman kautta. Tarvittaessa järjestetään tapaamisia lukuvuoden aikana.  Moniammatillinen ryhmä tukee arviointiprosessissa tarvittaessa.  

Luokat 1-6  

Oppilaat tekevät itsearvioinnin työskentelystään, käyttäytymisestään ja oppimisestaan syyskuussa. Samalla he asettavat itselle tavoitteita lukuvuodeksi. Opettajat antavat palautetta oppilaiden työskentelystä ja oppimisesta eri oppiaineissa sekä käyttäytymisestä. Itsearviointien pohjalta käydään huoltajien ja oppilaiden kanssa oppimiskeskustelu syyslukukauden aikana.  

Itsearviointeihin palataan kevätlukukaudella, jolloin luokanohjaaja käy yksilölliset oppimiskeskustelut oppilaiden kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Lukuvuosiarviointi annetaan 1. - 3. luokkien oppilaille sanallisena ja 4. - 6. luokkien oppilaille numeroarvosanoin.  

Luokat 7-9  

8.-9.lk oppilaat tekevät sanallisen itsearvioinnin työskentelystään, käyttäytymisestään ja oppimisestaan 1. ja 3. jakson päättyessä. 7.luokan oppilaat tekevät itsearvioinnin 2. jakson jälkeen. Opettajat antavat palautetta samaan lomakkeeseen. Huoltaja tutustuu arviointiin ja voi halutessaan kommentoida sitä. Oppilaan itsearviointi sekä opettajan antama palaute toimivat 7.lk oppilaiden väliarviointina.  Vuosiluokilla 8-9 oppilaat saavat väliarvioinnin numeroarvosanoin 2. jakson lopuksi.  Lukuvuosiarviointi annetaan 7. - 9. luokkien oppilaille numeroarvosanoin.  

Oppilaat asettavat opettajan ohjaamana lukuvuodelle sekä oppiainekohtaisia että laaja-alaisia tavoitteita. Oppiainekohtaisista tavoitteista opettaja tiedottaa koteihin. Luokanohjaaja tapaa jokaisen oppilaan huoltajineen syyslukukaudella oppimiskeskustelussa.   

Oppiaineiden arviointiperusteista jokainen aineenopettaja tiedottaa huoltajia.  

8. luokkien keskusteluissa käsitellään myös jatko-opintosuunnitelmia ja niihin liittyviä opiskelutavoitteita. Opinto-ohjaaja osallistuu tapaamisiin tarvittaessa.  

Opinto-ohjaaja järjestää yksilö- ja pienryhmätapaamisia oppilaille 8. luokan keväältä lähtien. Tapaamisissa keskustellaan jatko-opinnoista, asetetaan oppimistavoitteita ja tehdään suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Tapaamiset jatkuvat 9. luokan ajan.   

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koulumme käyttäytymisen arviointi perustuu seuraaviin tavoitteisiin:

Oppilas noudattaa hyviä tapoja, koulun sääntöjä ja ohjeita.

Oppilas kohtelee muita ihmisiä ystävällisesti ja arvostavasti.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja eri tilanteisiin sopivalla tavalla.

Oppilas ottaa huomioon fyysisen ympäristön ja kunnioittaa sitä.

 Näitä tavoitteita arvioidaan joka vuosiluokalla ikätason mukaisesti sekä itsearvioinneissa että opettajien arvioimana.  

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Kaikki valinnaiset aineet voivat vaikuttaa yhteisen aineen päättöarvosanaan. Alla aineet, joihin mainitut valinnaisaineet voivat vaikuttaa.

KOTITALOUS

Cooking channel

Ruokatrendit

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa tarjotaan vuosittain vähintään yksi valinnaisainekurssi, jonka sisältö voi vaihdella vuosittain.

KÄSITYÖN VALINNAISKURSSIT

Puu, metalli ja elektroniikan syventävä kurssi

Vaatteet, asusteet ja pienet sisustustuotteet

Design-kurssi

Tiffany-lasi

KUVATAIDE

Design

Tiffany-lasi

MUSIIKKI

Bändisoittoa ja –laulua

LIIKUNTA

Taitava palloilija

Luontoliikuntaa ja kartanlukutaitoa

Kehitä lajitaitojasi

Uudet liikuntalajit ja -pelit

Tanssii tähtien kanssa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Opettajat käyttävät lukuvuoden aikana monipuolisesti kunkin oppiaineen tavoitteisiin perustuvia, oppilaan ikätason huomioivia arviointitapoja. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilasta kohti asetettuja tavoitteita.  

Huoltaja voi seurata opintojen edistymistä ja olla yhteydessä opettajaan liittyen opintojen edistymiseen wilman kautta. Tarvittaessa järjestetään tapaamisia lukuvuoden aikana.  Moniammatillinen ryhmä tukee arviointiprosessissa tarvittaessa.  

Luokat 1-6  

Oppilaat tekevät itsearvioinnin työskentelystään, käyttäytymisestään ja oppimisestaan syyskuussa. Samalla he asettavat itselle tavoitteita lukuvuodeksi. Opettajat antavat palautetta oppilaiden työskentelystä ja oppimisesta eri oppiaineissa sekä käyttäytymisestä. Itsearviointien pohjalta käydään huoltajien ja oppilaiden kanssa oppimiskeskustelu syyslukukauden aikana.  

Itsearviointeihin palataan kevätlukukaudella, jolloin luokanohjaaja käy yksilölliset oppimiskeskustelut oppilaiden kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Lukuvuosiarviointi annetaan 1. - 3. luokkien oppilaille sanallisena ja 4. - 6. luokkien oppilaille numeroarvosanoin.  

Luokat 7-9  

8.-9.lk oppilaat tekevät sanallisen itsearvioinnin työskentelystään, käyttäytymisestään ja oppimisestaan 1. ja 3. jakson päättyessä. 7.luokan oppilaat tekevät itsearvioinnin 2. jakson jälkeen. Opettajat antavat palautetta samaan lomakkeeseen. Huoltaja tutustuu arviointiin ja voi halutessaan kommentoida sitä. Oppilaan itsearviointi sekä opettajan antama palaute toimivat 7.lk oppilaiden väliarviointina.  Vuosiluokilla 8-9 oppilaat saavat väliarvioinnin numeroarvosanoin 2. jakson lopuksi.  Lukuvuosiarviointi annetaan 7. - 9. luokkien oppilaille numeroarvosanoin.  

Oppilaat asettavat opettajan ohjaamana lukuvuodelle sekä oppiainekohtaisia että laaja-alaisia tavoitteita. Oppiainekohtaisista tavoitteista opettaja tiedottaa koteihin. Luokanohjaaja tapaa jokaisen oppilaan huoltajineen syyslukukaudella oppimiskeskustelussa.   

Oppiaineiden arviointiperusteista jokainen aineenopettaja tiedottaa huoltajia.  

8. luokkien keskusteluissa käsitellään myös jatko-opintosuunnitelmia ja niihin liittyviä opiskelutavoitteita. Opinto-ohjaaja osallistuu tapaamisiin tarvittaessa.  

Opinto-ohjaaja järjestää yksilö- ja pienryhmätapaamisia oppilaille 8. luokan keväältä lähtien. Tapaamisissa keskustellaan jatko-opinnoista, asetetaan oppimistavoitteita ja tehdään suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Tapaamiset jatkuvat 9. luokan ajan.    

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet