Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Formatiivinen arviointi

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Summatiivinen arviointi

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppiaineiden arviointimenetelmät on kirjattu kunkin oppiaineen opetussuunnitelmaan. Itsearvioinnin edellytyksiä ja menetelmiä kehitetään ikätason mukaan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään liitteenä olevaa kriteeristöä oppilaan ikätaso huomioon ottaen.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Luokat 1 - 6

Ensimmäisellä luokalla sekä nivelvaiheissa, 2. ja 6. luokalla, arviointipalaute annetaan tammi-helmikuun aikana. Kolmannella, neljännellä ja

viidennellä luokalla arviointipalaute annetaan joulu-helmikuun aikana. Tiistilän koulussa väliarviointia ei täydennetä numeerisella

välitodistuksella.

Luokat 7 - 9

Noudatetaan Espoon kaupungin linjaa.

Valinnaisaineiden arviointi on kuvattu luvussa 13.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Perusopetuksen päättöarviointi

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Päättöarvosanan muodostaminen

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Tiistilän koulussa ei anneta numeerista välitodistusta kuudennella luokalla.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

Paikallisesti päätettävät asiat

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Tiistilän koulun tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden ja Espoon OPSin mukaisesti.

ePerusteet