Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnista tiedotetaan Wilmassa, yhteisissä vanhempainilloissa sekä vanhempainvarteissa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluihin.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kauklahden koulu arvostaa toiset ihmiset huomioonottavaa ja normien mukaista käytöstä. Koulussamme on yhteiset järjestyssäännöt, jotka on esitetty lukuvuosioppaassa. Sääntöjä muokattaessa kysytään huoltajien ja oppilaiden näkemyksiä. Oppilas saa käyttäytymisestä arvioinnin seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla kahdesti, sekä yhdeksännen luokan välitodistuksessa. Arviointi perustuu häntä opettavien opettajien arvioon ja koulussa laadittuihin käyttäytymisen arviointikriteereihin. Koulumme arjessa tuemme toisten myönteistä ja kannustavaa huomioon ottamista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet