Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kivimiehen koulun OPS

Kivimiehen koulussa arviointi on kannustavaa ja monipuolista. Arviointi tapahtuu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnista kerrotaan huoltajille lukukauden aikana Wilmassa, tapaamisissa sekä arviointikeskustelussa. Oppilasta opettavat opettajat tekevät yhteistyötä ja osallistuvat oppilaan arviointiin.

Kaikilla luokilla oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelu, joka korvaa välitodistuksen. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja(t). Arviointikeskustelujen tarkoituksena on keskustella oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä oppilaan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kivimiehen koulun OPS

Käyttäytymisen arvioinnissa on apuna käyttäytymisen arvosanan muodostumisen perusteet, joita huoltajat ja oppilaat saavat kommentoida. Arvioinnin perusteet löytyvät valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet