Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perkkaan koulun OPS

Perkkaan koulussa oppilaiden kanssa suunnitellaan lukuvuoden tavoitteet ja arviointiperusteet kunkin oppiaineen osalta tukemaan motivoitunutta opiskelua ja mahdollistamaan tavoitteiden suuntaisen realistisen ja kannustavan arvioinnin toteutumisen. Oppilaan vahvuudet valjastetaan tukemaan työskentelyä niissä oppiaineissa, joissa oppilas kokee haasteita sekä oppilasta tuetaan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Oppilasta opettavat opettajat toimivat yhteistyössä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Perkkaan koulun OPS

Koulun opettajien kesken sovitaan käytettävissä olevat kullekin ikäkaudelle sopivat arviointitavat. Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisessa noudatetaan periaatetta eri luokka-asteilla siten, että syntyy jatkumo. Jokaisessa oppiaineessa käytetään itse- ja vertaisarviointia lukuvuoden aikana.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet