Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Martinkallion koulu

Lukuvuoden tai jakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja arviointi. Arviointikeskustelu pohjautuu oppilaan omiin tavoitteisiin, jotka pohjautuvat hyvän osaamisen kriteereihin. Vuosittain tarkennetaan, milloin arviointi perustuu oppilaan omien tavoitteiden saavuttamiseen, milloin hyvän osaamisen kriteereihin. 

Arvioinnin yleiset periaatteet

Martinkallion koulu

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Oppilaille esitellään ja annetaan käyttöön erilaisia keinoja osoittaa osaamisensa. Keinoja ovat esimerkiksi yksilökoe, parikoe, ryhmäkoe, materiaalikoe, tiedonhakukoe ja suullinen koe. Koejärjestelyjä vaihdellaan opiskelun aikana niin, että kaikille tarjoutuu mahdollisuus osoittaa osaamistaan sopivalla tavalla. Koejärjestelyissä otetaan huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Itse- ja vertaisarviointiin sovitaan vuosittain toteutustapa lukuvuosisuunnitelmassa. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet