Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Koulussamme huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella arvioinnista luokkatason vanhempainillassa, vuosittaisessa oppilaan arviointikeskustelussa sekä Wilman kautta (koe- / jaksoarviointipalaute). Huoltaja voi tarvittaessa olla yhteydessä kouluun ja lastaan opettaviin opettajiin arvioinnin osalta.

Arvioinnin yleiset periaatteet Koulumestarin koulussa

Koulussamme huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella arvioinnista luokkatason vanhempainillassa, vuosittaisessa oppilaan arviointikeskustelussa sekä Wilman kautta (koe- / jaksoarviointipalaute). Huoltaja voi tarvittaessa olla yhteydessä kouluun ja lastaan opettaviin opettajiin arvioinnin osalta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koulumestarin koulun oppilaan hyvän käytöksen taidot:

Koulumestarin koulun käyttäytymisen tavoitteet ja niihin liittyvät harjoiteltavat taidot.

HYVÄT TAVAT

taito:

Toimin ystävällisesti ja kunnioittavasti kaikkia koulun oppilaita ja aikuisia kohtaan:  

 Tervehdin kaikkia; sanon huomenet ja heipat.  

 Kiitän ja sanon ole hyvä.  

 Kuuntelen muita ja keskustelen asiaan kuuluvalla tavalla.  

 Pyydän ja annan anteeksi.  

 Puhun asiallisesti, en kiroile tai puhu epäystävällisesti.  

 Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.  

 Käyttäydyn tilaisuuteen 

sopivalla tavalla.

YHTEISESTI SOVITUT SÄÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT 

taito:

Noudatan koulun ja luokan yhteisiä sääntöjä:  

Toimin annetun ohjeen mukaan.  

Osallistun opetukseen ja oppimiseen sekä teen läksyt.  

 Annan työrauhan kaikille, myös itselleni. 

 Odotan omaa vuoroani.  

 Olen rehellinen.  

 Liikun rauhallisesti koulun tiloissa.  

 Käytän omaa puhelinta/laitetta luvan kanssa.  

TOISTEN MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOIMINEN 

taito 

Olen hyvä ja reilu kaveri:  

En itse kiusaa ja puutun kiusaamiseen, jos näen sitä.  

Autan.  

Otan kaikki mukaan ja huomioin muita: en jätä ketään ulkopuolelle ja yksin.  

Kannustan ja iloitsen toisenkin puolesta.  

Työskentelen erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa.  

Säätelen omaa käytöstäni hankalassakin tilanteessa.  

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLINEN ELÄMÄNTAPA  

taito:

Pidän huolta yhteisistä tavaroista ja ympäristön siisteydestä :  

Siivoan omat jälkeni ja palautan tavarat omille paikoilleen.   

Siivoan myös yhteisesti.  

Laitan roskat omiin roskiksiin lajitellen.  

Käytän materiaaleja ympäristöä säästäen. 

Kunnioitan omia ja 

muiden töitä. 

Olen vapaaehtoinen;  

otan vastuuta.  

Kunnioitan luontoa.  

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet