Läroplanen Grundläggande utbildningens lokala läroplan i Vanda är i bruk i kommunen Vanda och ändrades senast 09.06.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Dickursby skola, Mårtensdals skola, Helsinge skola, Kyrkoby skola och Västersundoms skola.
eGrunder