Läroplanen Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset är i bruk i kommunen Uleåborg och ändrades senast 10.10.2023.

Läroplanen är i bruk i läroanstalterna Metsokankaan koulu och Ylikiimingin koulu.
eGrunder