Läroplanen Kapellby skolas läroplan 2016 är i bruk i kommunen Lappträsk och ändrades senast 27.03.2023.

eGrunder